09.03.2015 Kl. 21:34  
ETF har ved utgangen av året (2014) 1063 registrerte medlemmer.Regnskapet til ETF Allianse for 2014 viste et underskudd på kr 19.681,78 og egenkapitalen pr 31.12.14 var på kr 308899,76.

Styret sammensetning for 2015 er:

Leder: Vidar Nyland

Styremedlem: Mona Skøien

Styremedlem: Morten Kristoffersen

Styremedlem: Odd Arne Kvam
Styremedlem Øystein Snekkerhaugen
Styremedlem: Egil Rødfoss
Styremedlem: Line Larsen
Varamedlem: Jan Hoel Gulbrandsen

Konstituering i de ulike verv skjer på første styremøte.


Vis alle nyheter