Leie av lokaler
Det vil være anledning til å leie lokalene i kjelleren på det gamle klubbhuset på Myhrer til selskapeligheter; konfirmasjon, dåp etc. For å leie lokalene, må man være medlem av Eidsvold Turnforening.
Leder av ETF Allianse Vidar Nyland, tlf 917 97 839, vil koordinere bestillinger av lokalene, og kan fortelle om betingelsene for leietakere.

Møtevirksomhet på klubbhuset

Hvis noen ønsker å benytte lokalene i klubbhuset til møter, bes det om at dette meldes Øystein Snekkerhaugen på mail: oystein.snekkerhaugen@handball.no i god tid slik at dette kan legges ut på siden. Dette vil føre til en god oversikt over når klubbhuset er ledig.

Hva skjer?


2019
Torsdag 17.januar. Styremøte Skøyter
Tirsdag 22. januar. Styremøte Alliansen
Onsdag 13. februar. Styremøte skøyter
Torsdag 14. februar. 0900 - 17.00. NKGV
Tirsdag 19.februar. 18.30-22.00. Styremøte Alliansen
Onsdag 27. februar 19.00. Årsmøte Skøyter
Fredag 8.3 - Søndag 10.3. Else Haugen
Mandag 11. mars. Årsmøte Gym og Turn.
Tirsdag 12.mars. 19.00-22.00. Årsmøtet Alliansen
Onsdag 13.mars. 18.00 - 20.00. Alliansen m.fl
Onsdag 20.mars. 19.00 - 21.00. Alliansen m.fl
Torsdag 4. april. 0900 - 1700. NKGV
Tirsdag 9.april. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Tirsdag 14.mai. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Fredag 24. - søndag. 26. mai. Konfirmasjon Stian Fuglehaug
Torsdag 20.juni. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 22.august. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Onsdag 11.september. 18.30 - 22.00. ETF Skøyter
Torsdag 19.september. 18.30 - 22.00 Styremøte Alliansen
Tirsdag 22.oktober. 18.30 - 22.00. ETF Skøyter
Torsdag 24.oktober. 0900 - 17.30. NKGV
Torsdag 24.oktober. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 4.november. 17.00 - 21.00. Eidsvoll idrettsråd
Torsdag 28.november. 18.30 - 22.00 Styremøte Alliansen

 
 
2020
Torsdag 23. januar. Styremøte Alliansen
Torsdag 20.februar. 0900 - 17.30. NKGV
Torsdag 20.februar. 18.30 - 22.00. Styremøte Alliansen
Torsdag 20.mars. 18.30 - 22.00. Årsmøtet Alliansen