10.05.2015 Kl. 12:36  
Leder                          Vidar Nyland, ansvalig utleie
Nestleder                    Line Larsen, ansvarlig innkjøp
Kasserer                    Mona Skøien
Sekretær                    Morten Kristoffersen, ansvarlig for hjemmesiden og medansvarlig utleie
Styremedlem              Egil K. Rødfoss
Styremedlem             Øystein Snekkerhaugen
Styremedlem             Odd Arne Kvam, ansvarlig vedlikehold klubbhuset, medl.reg. og kontingent
Varamedlem              Jan H. Gulbrandsen
 
E-postadresser og telefonnr til styremedlemmene er under fanen "Fakta" - "Styret".
 
Arkivkomite Vidar Nyland og Else Haugen (ikke i styret) , tlf 916 02 293

Vis alle nyheter